Ubezpieczenia Uniwersalne

łączą ochronę z funkcją długoterminowego gromadzenia i pomnażania kapitału.