Czy wiesz, że..?

Umowa dodatkowa na Wypadek: to kompleksowa umowa dodatkowa o charakterze ochronnym, działająca w sytuacji doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezdolność do pracy, konieczności pobytu w szpitalu, rehabilitacji i śmierci jako następstw nieszczęśliwych wypadków

Lokalizacja