Czy wiesz, że..?

Hestia 7: to pakiet najważniejszych ubezpieczeń, którymi możesz objąć swoją rodzinę i majątek. Sam wybierasz taki zakres ubezpieczenia, jaki ściśle odpowiada Twoim potrzebom. Do wyboru ubezpieczenia:
  • domu lub mieszkania
  • samochodu (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów)
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia mienia

Uchroni Cię przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, zdarzeń podczas transportu, dewastacji, utraty elektronicznych danych i oprogramowania, błędów użytkownika i szkodami elektrycznymi, katastrofy budowlanej, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych oraz zepsucia towarów na skutek rozmrożenia.

UBEZPIECZENIE OC
Proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności, z możliwością stosowania rozszerzeń z zakresu ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, np. odpowiedzialności cywilnej za produkt, odpowiedzialności cywilnej za wypadki powstałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.