Czy wiesz, że..?

Pakiet Warta Assistance Medyczny: pomoc 24 h na dobę w nagłych przypadkach. Z tej usługi może korzystać zarówno osoba ubezpieczona, jak również jej małżonek i dziecko. Pokryjemy koszty:
  • wizyty lekarza lub pielęgniarki,
  • dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego
  • transportu medycznego
  • opieki w szpitalu
  • opieki nad dziećmi
  • pomocy psychologa

Ubezpieczenia mienia

Uchroni Cię przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, zdarzeń podczas transportu, dewastacji, utraty elektronicznych danych i oprogramowania, błędów użytkownika i szkodami elektrycznymi, katastrofy budowlanej, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych oraz zepsucia towarów na skutek rozmrożenia.

UBEZPIECZENIE OC
Proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności, z możliwością stosowania rozszerzeń z zakresu ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, np. odpowiedzialności cywilnej za produkt, odpowiedzialności cywilnej za wypadki powstałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.