Czy wiesz, że..?

Pakiet Warta Assistance Medyczny: pomoc 24 h na dobę w nagłych przypadkach. Z tej usługi może korzystać zarówno osoba ubezpieczona, jak również jej małżonek i dziecko. Pokryjemy koszty:
  • wizyty lekarza lub pielęgniarki,
  • dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego
  • transportu medycznego
  • opieki w szpitalu
  • opieki nad dziećmi
  • pomocy psychologa

Ubezpieczenia na życie

Statystyczny Polak nie istnieje! - Dlatego każdego traktujemy indywidualnie!

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE TERMINOWE NA ŻYCIE
Żyjesz petnią życia. Myślisz o przyszłości, starasz się realizować plany i marzenia. Każdego dnia podejmujesz nowe decyzje, które mogą mieć wptyw na życie Twoje i Twoich bliskich. Planując przysztość, pomyśl również o odpowiednim zabezpieczeniu finansowym.

MASZ ZOBOWIĄZANIA? - POMYŚL O DODATKOWEJ OCHRONIE

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie to , idealne rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych (kredyty, sptaty hipotek) oraz zapewnienie bezpieczeństwa Twoim bliskim na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Świadczenie wypłacone z tytutu polisy zapewni Tobie i bliskim pomoc finansową, w sytuacjach gdy jest ona szczególnie potrzebna.

NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA?
Umowa może być zawarta na okres minimum 5 lat przez osoby w wieku od 15 do 65 lat.

JAKI ZAKRES OCHRONY ZAPEWNIA INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE TERMINOWE NA ŻYCIE?
W przypadku Twojej śmierci wypłatę świadczenia osobie uprawnionej, wskazanej w umowie. Możesz go rozszerzyć i w ramach umowy ubezpieczenia wykupić jjmpwydpdatkowe, gwarantujące zabezpieczenie finansowe w przypadkach:
•  operacji ubezpieczonego
•  pobytu ubezpieczonego w szpitalu
•  poważnego zachorowania ubezpieczonego
•  inwalidztwa ubezpieczonego powstałego w wyniku wypadku
•  całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego (przejęcie przez WARTĘ opłacania składki)
•  zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku