Czy wiesz, że..?

Pakiet Warta Assistance Medyczny: pomoc 24 h na dobę w nagłych przypadkach. Z tej usługi może korzystać zarówno osoba ubezpieczona, jak również jej małżonek i dziecko. Pokryjemy koszty:
  • wizyty lekarza lub pielęgniarki,
  • dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego
  • transportu medycznego
  • opieki w szpitalu
  • opieki nad dziećmi
  • pomocy psychologa

Ubezpieczenia samochodów

Samochód musi mieć 4 koła, a Ty potrzebujesz 4 ubezpieczeń, aby w pełni bezpiecznie poruszać się po drodze.

  • OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • AC - ubezpieczenie AUTO-CASCO
  • NWK - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i współpasażerów
  • ASSISTANCE - ubezpieczenie kosztów pomocy drogowej

Przykłady ochrony ubezpieczeniowej
Ochrona odpowiedzialności sprawcy wypadku za szkody wyrządzone osobom trzecim np. uderzenie w samochód, który zatrzymał się przed światłami - poszkodowany złamał nogę, a jego samochód wymaga naprawy.

Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu ubezpieczonego lub osoby trzeciej, w wyniku zderzenia (np. z innym pojazdem lub zwierzęciem, które wyskoczyło z lasu) zniszczenia spowodowane działaniem sił przyrody, dewastacją (np. wybicie szyb przez chuliganów) oraz kradzież pojazdu. Ochrona kierowcy i pasażerów pojazdu na wypadek powstania obrażenia ciała w wyniku wypadku drogowego np. w wyniku zderzenia pojazdów kierowca złamał rękę, a jadący z nim pasażer doznał urazu kręgu szyjnego, wymagającego długiej rehabilitacji.

Udzielenie i pokrycie kosztów pomocy ubezpieczonemu i pasażerom w związku z wypadkiem lub awarią pojazdu, obejmującej m.in. holowanie pojazdu, organizację dalszej podróży, zakwaterowanie w hotelu, pomoc rzeczoznawcy, prawnika i tłumacza, dostarczenie paliwa, transport bagażu.

Niebezpieczny wypadek może zdarzyć się zawsze i wszędzie, także w mieście przy niewielkiej prędkości.