Formuła all risks

czyli ubezpieczenie każdego ryzyka. Tradycyjne ubezpieczenie obejmuje z góry zdefiniowane przypadki, które objęte są ubezpieczeniem. W tej formule, w przypadku szkody, wystarczy zajrzeć do katalogu wyłączeń. Jeśli danego zdarzenia nie ma, WARTA przyjmuje za nie odpowiedzialność.